humanityin-1604555095-75.jpg

humanityin-1604555095-75.jpg

Citizens preparing to come home after the quarantine period and medical workers of the National Hospital for Tropical Diseases pose for a photo (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *