humanityin-1604555009-37.jpg

humanityin-1604555009-37.jpg

Citizens returning from Equatorial Guinea receive hospital discharge papers after the quarantine period (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *