Huấn luyện viên Hữu Thắng sẽ được cung cấp tất cả những gì tốt nhất để hoàn thành mục tiêu của U23 Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên Hữu Thắng sẽ được cung cấp tất cả những gì tốt nhất để hoàn thành mục tiêu của U23 Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên Hữu Thắng sẽ được cung cấp tất cả những gì tốt nhất để hoàn thành mục tiêu của U23 Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *