httpss3a-1582641525-44.jpg

httpss3a-1582641525-44.jpg

Apple phải “nếm trái đăng” vì quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc từ sản xuất đến tiêu thụ. (Nguồn: Nikkei)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *