httpss3a-1553396649-93.jpg

httpss3a-1553396649-93.jpg

Poster các ứng cử viên Quốc hội Thái Lan trên đường phố Bangkok. (Nguồn: AP).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *