hotdog1-1606452876-85.jpg

hotdog1-1606452876-85.jpg

Những chiếc xe và cửa hàng bán xúc xích trên đường phố thời trước. (Nguồn: mcny.org)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *