hongvan4-1539920003-82.jpg

hongvan4-1539920003-82.jpg

Nghệ sỹ Hồng Vân đồng hành cùng nghệ sỹ Thanh Bạch trên ghế nóng “Sao nối ngôi nhí.” (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *