holiday-1536307898-10.jpg

holiday-1536307898-10.jpg

Người dân tham gia một lễ hội ở Thụy Điển. (Nguồn: imagebank.sweden.se)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *