Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2021 (ITU Digital world 2021)

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2021 (ITU Digital world 2021)