hoasen15505-1558883426-88.jpg

hoasen15505-1558883426-88.jpg

Exportaciones de planta de Hoa Sen en la zona industrial de Dong Hoi, Nghe An (Foto: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *