hoangtuana-1587519425-78.jpg

hoangtuana-1587519425-78.jpg

Anh Hoàng Tuấn Anh, Giám đốc Công ty cổ phần Vũ trụ xanh (PHG Lock) tại Thành phố Hồ Chí Minh – “cha đẻ” máy ATM gạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *