hoangdunga-1518147529-42.jpg

hoangdunga-1518147529-42.jpg

Nghệ sỹ nhân dân Hoàng Dũng vào vai Bá Nhỡ trong vở kịch “Tiếng đàn vùng Mê Thảo.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *