hoangdung2-1518147085-25.jpg

hoangdung2-1518147085-25.jpg

Với nghệ sỹ nhân dân Hoàng Dũng, sân khấu luôn là thánh đường. (Ảnh: Nghệ sỹ cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *