hoanganhtu-1474338716-87.jpg

hoanganhtu-1474338716-87.jpg

Sự xuất sắc của Anh Tuấn là tiền đề cho việc ra đời hàng loạt vận động viên cử tạ đẳng cấp ở thế hệ sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *