hoalamdongtest-jpg-1

Lâm Đồng: Hoa Đà Lạt không thể xuất khẩu do vướng quy định khác biệt