hnh3-1609460370-100.jpg

hnh3-1609460370-100.jpg

Đồng thầy Nguyễn Đức Hiển trong trang phục hầu giá công chúa Nguyệt Hồ tại phủ Tiên Hương của ông, Quốc Oai, Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *