hlt6-1518427541-28.jpg

hlt6-1518427541-28.jpg

Hà Linh Thư thừa nhận rằng, nhờ có bé Táo mà chị “đã làm ăn tử tế trở lại.” (Ảnh: Lê Anh Tuấn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *