hiutr-1551425183-72.jpg

hiutr-1551425183-72.jpg

Hiệu trưởng Nguyễn Nam Liên cùng các học viên của Trường đào tạo Phi công Bay Việt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.