hiutr-1551425183-72.jpg

hiutr-1551425183-72.jpg

Hiệu trưởng Nguyễn Nam Liên cùng các học viên của Trường đào tạo Phi công Bay Việt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *