highway4dc-1532423326-26.jpg

highway4dc-1532423326-26.jpg

Highway 4D connecting Lai Chau and Lao Cai was severely damaged in Son Tinh storm. (Source: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *