hienphapng-1593675129-76.jpg

hienphapng-1593675129-76.jpg

Những tấm Pano lớn được bố trí tại những nơi công cộng nhằm động viên cử tri Nga đi bỏ phiếu cho sửa đổi Hiến pháp. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *