heyder31562-1576219283-63.jpg

heyder31562-1576219283-63.jpg

Heydar Alirza oglu Aliyev – the leader of the Azerbaijani people (Source: Teleqraf.com)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *