hcmandkim-1561454487-15.jpg

hcmandkim-1561454487-15.jpg

President Ho Chi Minh receives Prime Minister Kim Il-sung, who is leading a DPRK delegation to make a friendship visit to the Southeast Asian country from November 27 to December 3, 1958 (Photo: VNA).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *