haualenhb-1615965092-86.jpg

haualenhb-1615965092-86.jpg

Hau A Lenh, member of the Party Central Committee, Vice President and Secretary-General of the VFF Central Committee, and deputy head of the VFF Central Committee’s steering board for election affairs (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *