haualenhb-1615781872-3.jpg

haualenhb-1615781872-3.jpg

越共中央委员、越南祖国阵线中央委员会副主席兼秘书长、越南祖国阵线中央委员会选举工作指导委员会副主任侯阿令。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *