hanoipho-1578935868-63.jpg

hanoipho-1578935868-63.jpg

                         越南河粉的独特味道迷住了诸多外国食客。(图自越通社)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *