hanoihaiph-1545272789-17.jpg

hanoihaiph-1545272789-17.jpg

The Hanoi-Hai Phong highway is the most modern of its kind in Vietnam (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *