hanoifloodw-1532422556-99.jpg

hanoifloodw-1532422556-99.jpg

Floodwaters completely isolate Ben Voi village in Can Huu commune, Hanoi (Source: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *