Hành khách qua cảng hàng không Nội Bài tăng cao trong dịp lễ Giỗ Tổ

Hành khách qua cảng hàng không Nội Bài tăng cao trong dịp lễ Giỗ Tổ