hale1-1591313340-68.jpg

hale1-1591313340-68.jpg

Hà Lê là một nghệ sỹ nhạc rap, vũ công kiêm biên đạo múa. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *