Hà Anh đang sống trong một căn nhà nhỏ nơi cuối ngõ tại phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội. (Ảnh: Doãn Đức)

Hà Anh đang sống trong một căn nhà nhỏ nơi cuối ngõ tại phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội. (Ảnh: Doãn Đức)

Hà Anh đang sống trong một căn nhà nhỏ nơi cuối ngõ tại phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội. (Ảnh: Doãn Đức)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *