h-1595908954-43.jpg

h-1595908954-43.jpg

Cuộc họp lần thứ 23 nhằm chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 và các cuộc họp cấp bộ trưởng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *