guardian-1614047629-54.jpg

guardian-1614047629-54.jpg

Trong chủ nghĩa tư bản giám sát, những trải nghiệm sống của con người được các công ty tư nhân đơn phương tuyên bố sở hữu và biến thành các dòng dữ liệu độc quyền. (Nguồn: Guardian)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *