google-1493443415-19.jpg

google-1493443415-19.jpg

Vụ Google chạy quảng cáo trên những nội dung không phù hợp đã bị che giấu suốt một thời gian dài (Ảnh: Loic Venance/AFP/Getty Images)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *