golf1-1572427788-52.jpg

golf1-1572427788-52.jpg

Ho Tram, Vietnam 6 December 2015 -Sergio Garcia of Spain in action during round four of the Ho Tram Open. The US$1.5 million event is played at The Bluffs Ho Tram Strip from December 3 to 6. Photo by Khalid Redza/ Asiantour

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *