gioithieus-1560958564-42.jpg

gioithieus-1560958564-42.jpg

Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng từ chiến trường của đảng viên dự bị Trần Mai Hạnh do Bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà ký ngày 6/12/1969. (Ảnh: Nhà báo Trần Mai Hạnh cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *