giaycongta-1572941705-60.jpg

giaycongta-1572941705-60.jpg

Giấy công tác đặc biệt do Ủy ban Quân quản Thành phố Sài Gòn-Gia Định cấp cho phóng viên Trần Mai Hạnh sáng 1/5/1975. (Ảnh: Nhà báo Trần Mai Hạnh cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *