Giáo sư Shimizu Masaaki, Trưởng khoa Tiếng Việt, trường Đại học Osaka (Phải) và cô giáo dạy tiếng Việt Kondo Mika.  

Giáo
sư Shimizu Masaaki, Trưởng khoa Tiếng Việt, trường Đại học Osaka (Phải) và cô giáo dạy tiếng Việt Kondo
Mika.

 

Giáo
sư Shimizu Masaaki, Trưởng khoa Tiếng Việt, trường Đại học Osaka (Phải) và cô giáo dạy tiếng Việt Kondo
Mika.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *