giaodientran-1562229609-55.png

giaodientran-1562229609-55.png

Mỗi bài viết trên Zetland được xuất bản dưới dạng âm thanh, với một đoạn giới thiệu ngắn của chính tác giả tóm lược nội dung câu chuyện, trước khi đọc toàn bộ bài viết đó. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *