giamsat-1614048464-57.jpg

giamsat-1614048464-57.jpg

Big surveillance camera is focusing on a human icon as a metaphor of collecting data on society by surveillance systems. 3D rendering. Credit 123rf.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.