giaiphongt-1570608147-16.jpg

giaiphongt-1570608147-16.jpg

Kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2019): Ngày trở về của đoàn quân chiến thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *