giaiphong7-1475916773-66.jpg

giaiphong7-1475916773-66.jpg

Ngày 19/9/1954, tại sân Đền Giếng, trong khu Di tích Hùng, tại núi Nghĩa Lĩnh, xã Hy Cương, huyện Lâm Thao, Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn các chiến sỹ Đại đoàn quân Tiên phong trước khi đơn vị tiến về giải phóng Thủ Đô: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. (Ảnh: Đinh Đăng Định/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *