giaiphong6-1475915602-3.jpg

giaiphong6-1475915602-3.jpg

Bộ đội từ các cửa ô tiến vào giải phóng Thủ đôngày 10/10/1954. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *