gheppttdam-1614673317-83.jpg

gheppttdam-1614673317-83.jpg

Deputy Prime Minister Vu Duc Dam visits and encourages volunteers and officers at the Military Medical University during the second phase of human trials (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *