gdp7-1525401364-75.jpg

gdp7-1525401364-75.jpg

Nhiều doanh nghiệp tư nhân chưa tận dụng được tính lan tỏa của tri thức, công nghệ và năng suất lao động. (Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *