gdp2-1525331855-92.jpg

gdp2-1525331855-92.jpg

Nhưng ngay lúc này, rất nhiều doanh nghiệp tư nhân chưa đánh giá cao những áp lực cạnh tranh đến từ bên ngoài. (Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *