gaytruongs-1587960582-73.jpg

gaytruongs-1587960582-73.jpg

Chào quê hương, các chàng trai Thủ đô vào chiến trường niềm Nam chiến đấu, năm 1971. (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV – Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *