gaytruongs-1587960351-8.jpg

gaytruongs-1587960351-8.jpg

Món quà “Chiếc gậy Trường Sơn” tặng trai làng nhập ngũ ở huyện Văn Giang, Hưng Yên, năm 1967. (Nguồn: Tung tâm Lưu trữ quốc gia IV – Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *