g3-1572945190-79.jpg

g3-1572945190-79.jpg

Cơ sở sản xuất bánh phồng tôm Kim Tiền, Cà Mau phơi bánh phồng tôm sau khi cắt nhỏ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *