g1-1572941045-8.jpg

g1-1572941045-8.jpg

Lễ hội Nghinh Ông sông Đốc diễn ra từ ngày 14-16 tháng 2 âm lịch hằng năm tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.