g1-1572941045-8.jpg

g1-1572941045-8.jpg

Lễ hội Nghinh Ông sông Đốc diễn ra từ ngày 14-16 tháng 2 âm lịch hằng năm tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *