flycam18-1602122755-3.jpg

flycam18-1602122755-3.jpg

Đường vành đai 1 là con đường vành đai đầu tiên của Hà Nội, có ý nghĩa chiến lược trong việc cải thiện hạ tầng giao thông cũng như thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *